Foods and Travel Guide

Tips to remain successful at work


 Bawat isa sa atin ay kailangang maghanap-buhay upang matustusan ang ating buhay. Isang napakahalagang pagpapala ang pagkakaroon ng matatag na trabaho mapasariling bansa o maging sa ibang bansa. Pinakamalaking hamon ang pagtatrabaho sa ibang bansa sapagkat ang mga OFW  na tila mga bayani na ngsasakripisyo ng lakas, buhay at mga talento. Ang magtrabaho bilang OFW ay hindi biro sa dahilang kailangan mong sumunod sa kultura, mga pagkain o di kaya'y pag-aralan ang kanilang salita upang lubos kaung magkaunawaan sa mga gawaing ipapagawa sa iyo. Napakahirap na hamon din ang gagawin nang isang OFW sa dahilang ang pakikisama sa mga katrabaho. Sa iba't-ibang ugali meron ang isang tao minsan dahilan ito ng inggitan, samaan nang loob maging siraan sa trabaho at ang mapag-initan nang iyong lider.

 Ano nga ba ang maaring gawin upang mapanatili ang trabaho sa kabila nang mga hamon na puwedeng mapaharap sa iyo? Tandaan ang mga tips upang maging tagumpay sa kumpanyang pinagtatrabahuan.

1.) Work Hard. Ito'y napakahalagang aspeto sa trabaho pagkat ngpapatunay ito kung gaano mo pinapahalagahan trabahong mayroon ka sa iyong kumpanya.

2.) Be On Time. Napakahalaga nang laging pagpasok sa tamang oras. Pagpapakita ito na kaya mong matapos ang iyong gawain ng hindi nadedelay. Isang napakahusay na impression ito sa iyong boss at lider.

3.) Be a Team Player. Pakikisama sa trabaho. Itoy hamon ngunit napakahalaga lalo'tang pagbabahagi nang inyong mga kaalaman upang maging productive ang inyong trabaho.

4.) Be Flexible. Ang pagkakaron nang kusang pagsunod sa bawat iuutos sa iyo ay nag-iiwan nang dahilan upang magustuhan ka nang iyong boss. Hindi sa paraang magpalakas at sumipsip ka ngunit makita nila ang pagiging responsible mo sa binigay nilang trabaho sa iyo.

5.)Don't Complain. Hindi masamang magsabi nang reklamo ngunit kung namimili ka nang iyong gagawin hindi iyon maganda. Pagiging tamad ang naiiwang impresyon sa iyo. Ang pagiging reklamador minsan ang dahilan kung bakit madalas kang napapagalitan at hindi ka magugustuhan nang iyong boss.

6.) Offer Help. Ang pagiging matulungin sa iyong mga kasama ay isang magandang indikasyon na ikaw ay mabuting katrabaho.

7.) Keep Away from Humour. Huwag maging tsismosa at tsismoso , lumayo sa usapang hindi  parte nang iyong trabaho lalo na kung tungkol sa buhay nang ibang tao.

8.) Don't Argue. Huwag ipilit ang gusto o makipag-away. Ito'y magdudulot ng  tensyon sa iyong ginagawa.
    
Share:

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Labels